Σχέδιο Δράσης

Σε αυτό το βήμα, αναλύεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του ΣΒΑΚ, με κατανομή αρμοδιοτήτων και κόστους ανα στάδιο.

Η γνώμη σου σε αυτό το βήμα είναι πολύτιμη για την Ομάδα του ΣΒΑΚ:

  • Εδώ σου δίνεται η τελευταία ευκαιρία να προτείνεις μικρές βελτιώσεις στο τελικό Σχέδιο. Λάβε, όμως, υπόψη σου, ότι δεν είμαστε στο βήμα που θα μπορούσε το Σχέδιο να αλλάξει ριζικά.

Παραδοτέα

Για το σύνολο των υλικών μέχρι τώρα, πατήστε εδώ: