Απολογισμός 2ης Ανοιχτής Εκδήλωσης για το ΣΒΑΚ Αγίου Δημητρίου

20220918_114457
Την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Ασυρμάτου η 2η Ανοιχτή Εκδήλωση Ενημέρωσης και Διαβούλευσης, στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Η συγκεκριμένη διαβούλευση εντάχθηκε στα πλαίσια δράσεων του δήμου για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, με κεντρικό θέμα «Καλύτερες συνδέσεις» και πανευρωπαϊκό σύνθημα «Συνδυάζω-Μετακινούμαι».
Παρευρέθηκαν και συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση υπάλληλοι του Δήμου, εκπρόσωποι σχολείων, συλλόγων και απλοί πολίτες.

Σκοπός της Εκδήλωσης

Σε πολύπλοκα και πολυπαραγοντικά ζητήματα, όπως αυτό της αστικής κινητικότητας, είναι πολύ σημαντική η συνεχής καταγραφή των απόψεων των εμπλεκόμενων και ενδιαφερόμενων μερών και η κατανόηση της οπτικής του καθενός, για τη συνδιαμόρφωση μιας πρότασης κατά το δυνατόν συμπεριληπτικής.
Οι κύριοι στόχοι της 2ης ανοιχτής διαβούλευσης ήταν:
 1. Να ενημερωθούν οι πολίτες για τις μέχρι τότε εργασίες και παραδοτέα του ΣΒΑΚ και την αποτίμηση της έρευνας ερωτηματολογίων ενηλίκων, με στόχο την ανάλυση της σημερινής κατάστασης της ευρύτερης περιοχής του δήμου
 2. Να διερευνηθούν σε ένα πρώτο επίπεδο ανάγκες-προτάσεις αναφορικά με την κινητικότητα και να διασαφηνιστούν προτεραιότητες μέσα από την αποτύπωση του οράματος για τον σχεδιασμό.
Εκτός των παραπάνω, στόχος επίσης ήταν η περαιτέρω ανάπτυξη μιας σχέσης συνεργασίας μεταξύ των φορέων και της ομάδας εκπόνησης του ΣΒΑΚ, ώστε αυτό να συμπεριλάβει τις επιθυμίες και τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας.

Παρουσιάσεις

Η εκδήλωση ξεκίνησε με καλωσόρισμα της δημάρχου Αγ.Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου.
Ακολούθησε το πρώτο μέρος της διαβούλευσης με τις παρουσιάσεις του μέχρι τώρα σχεδιασμού από τους αναδόχους. Αρχικά, ο κ. Κοσμάς Αναγνωστόπουλος, Μέλος της Σύμπραξης Εκτέλεσης του Έργου, Συγκοινωνιολόγος-Πολεοδόμος MSc, Συντονιστής Δικτύου CIVINET Greece-Cyprus παρουσίασε τα «Ευρήματα και συμπεράσματα από την ανάλυση των ερωτηματολογίων» που συμπληρώθηκαν από τους πολίτες σχετικά με παραμέτρους καθημερινής κινητικότητας στα όρια του δήμου
Στη συνέχεια, ο Εκπρόσωπος της Σύμπραξης Αναδόχων, κ. Θεόδωρος Μαυρογεώργης (Συγκοινωνιολόγος MSc, εκπρόσωπος MSM Consulting), εστίασε στα οφέλη που περιλαμβάνει η υλοποίηση του ΣΒΑΚ, στις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την παρούσα φάση από την ομάδα του ΣΒΑΚ και στα βήματα που προτείνονται με γνώμονα τις μέχρι τώρα καταγραφές με τίτλο «Γενικές αρχές και κατευθύνσεις εναλλακτικών σεναρίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στον Δήμο Αγ. Δημητρίου»
Τις παρουσιάσεις για τον Δήμο Αγ.Δημητρίου μπορείτε να τις βρείτε εδώ:
Κοσμά Αναγνωστόπουλου
 Θεόδωρου Μαυρογεώργη 

Αποτελέσματα 2ης Ανοιχτής Διαβούλευσης

Το 2ο μέρος της εκδήλωσης συντόνισε η Εύα Φιλανθρωποπούλου, μέλος του οργανισμού Συνηχήσεις, υπεύθυνη δράσεων συμμετοχικού σχεδιασμού στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ Αγ. Δημητρίου, με την υποστήριξη της κ. Κατερίνας Νικολοπούλου, συνεργάτιδας του Δικτύου CIVINET Greece-Cyprus .
Το εργαστήριο ξεκίνησε με αναφορά εκ μέρους της συντονίστριας σχετικά με την σημασία της διατύπωσης από την πλευρά των συμμετεχόντων-ουσών του οράματος και των προτεραιοτήτων με μια συμπεριληπτική οπτική. Με βάση αυτό τον πολυφωνικό σχεδιασμό, ζητήθηκε να αποτυπωθούν οι προτεραιότητες όπως εκφράζονται μέσα από τα δεδομένα και τις ανάγκες του συγκεκριμένου δήμου και υπό το πρίσμα τριών βασικών ομάδων:
 • Εκπαιδευτικών-γονιών-μαθητών (σχολική κοινότητα)
 • Ατόμων με μειωμένη κινητικότητα (όχι μόνο αναπήρων)
 • Επαγγελματιών της περιοχής
Μέσα από τις απαντήσεις των πολιτών έμφαση δόθηκε σε σημεία όπως:
 • ο σεβασμός των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα και η συμπερίληψη των αναγκών τους στον σχεδιασμό του δημόσιου χώρου με τρόπους που θα διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη κυκλοφορία τους και την ασφάλειά τους
 • η οριζόντια μείωση των ορίων ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα σε όλο το δημοτικό οδικό δίκτυο
 • ο πολεοδομικός ανασχηματισμός με δημιουργία επιχειρηματικών κέντρων
 • η δημιουργία χώρων ελεύθερων από αυτοκίνητα, καθώς και η ασφαλής πρόσβαση σε αυτούς με συνδυασμένες μετακινήσεις
 • η εκπαίδευση των πολιτών ως προς την έννοια της βιώσιμης κινητικότητας
Με τον τρόπο αυτό αναδείχθηκαν από τους ίδιους τους πολίτες καινοτόμες προτάσεις, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τη σύμπραξη μεταξύ της ομάδας του ΣΒΑΚ και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και διευκρινίστηκε η τάση προς μια ήπια εφαρμογή ουσιαστικών αλλαγών.
Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά αυτά που καταγράφηκαν από τις τρεις ομάδες:

Επόμενα Βήματα

Τα σημεία και τα συσχετιζόμενα με αυτά προβλήματα, όπως και οι ευκαιρίες που αναδείχθηκαν από τους κατοίκους στο πλαίσιο του εργαστηρίου θα τροφοδοτήσουν περαιτέρω το έργο της ομάδας εργασίας του ΣΒΑΚ προκειμένου να προταθούν αποτελεσματικές και κοινά αποδεκτές λύσεις και μέτρα.
Ευχαριστούμε όλους τους ανθρώπους του Δήμου που συνέβαλαν στην επιτυχή πραγματοποίηση της εκδήλωσης και φυσικά όλους όσοι συμμετείχαν στη διαβούλευση.
Μείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα στάδια του έργου και τις ανοιχτές διαβουλεύσεις που θα ακολουθήσουν.

Κατάλογος φορέων και κοινωνικών ομάδων που εκπροσωπήθηκαν στην εκδήλωση

 1. Δημοτική Αρχή
 2. Δημοτικοί Σύμβουλοι
 3. Δημοτικοί υπάλληλοι
 4. ΠοδηλΑΤΤική Κοινότητα
 5. Σύλλογος Ασυρμάτου
 6. Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων
 7. Σύλλογος 4ου Γυμνασίου Αγ.Δημητρίου
 8. Σύλλογος Γυναικών Αγ.Βασιλείου-Αγ.Δημητρίου
 9. Άλλοι επαγγελματίες και κάτοικοι

Για περαιτέρω ενημέρωση και επικοινωνία

Μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω:
√ της ιστοσελίδας του έργου: https://dad.sump.gr/
 √ της FB Page: https://www.facebook.com/dadsump/
√ του FB group: https://www.facebook.com/dadsump/groups
√ των ενημερωτικών δελτίων που στέλνει η ομάδα έργου του ΣΒΑΚ (εφόσον εγγραφείτε σε αυτά διαμέσου της ιστοσελίδας)
Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με το ΣΒΑΚ μπορείτε να αποστείλετε email στο dad.sump@gmail.com ή να καλέσετε στο τηλ 2107710979.
Υπεύθυνος Διαβούλευσης: Κοσμάς Αναγνωστόπουλος