Απολογισμός 4ης Ανοιχτής Εκδήλωσης ΣΒΑΚ Αγ. Δημητρίου

image_67233281c

Απολογισμός 4ης Ανοιχτής Εκδήλωσης για το ΣΒΑΚ Αγ.Δημητρίου

Την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου στις 18:00 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε η 4η Ανοιχτή Εκδήλωση Ενημέρωσης και Διαβούλευσης του ΣΒΑΚ Αγ. Δημητρίου. Παραβρέθηκαν και συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση εκπρόσωποι των δημοτικών παρατάξεων, υπάλληλοι του Δήμου, εκπρόσωποι φορέων και απλοί πολίτες.

Σκοπός της εκδήλωσης

Όντας στο τελικό στάδιο του ΣΒΑΚ, στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση και διαβούλευση επί των προτάσεων του Σχεδίου. Οι κύριοι στόχοι της διαβούλευσης ήταν:
1. Να ενημερωθούν οι πολίτες για τις τελευταίες εργασίες και το πρόσφατο παραδοτέο του ΣΒΑΚ
2. Να γίνει παρουσίαση και διαβούλευση επί των προτάσεων του ΣΒΑΚ
3. Να προκριθούν και να μπουν σε προτεραιότητα οι σημαντικότερες αυτών με βάση τις τοπικές ανάγκες

Παρουσιάσεις

Η εκδήλωση ξεκίνησε με καλωσόρισμα των συμμετεχόντων από τον Αντιδήμαρχο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Ψηφιακής Ανασυγκρότησης κ. Βασίλειο Ζαχαριά. Ακολούθησε το πρώτο μέρος της εκδήλωσης με τις παρουσιάσεις των αναδόχων. Οι παρουσιάσεις μοιράστηκαν μεταξύ των αναδόχων, κ. Θοδωρή Μαυρογεώργη (MSM Consulting) και κ. Κοσμά Αναγνωστόπουλου (CIVINET Greece-Cyprus). Την κεντρική παρουσίαση μπορείτε να την βρείτε εδώ, ενώ τα παραδοτέα του ΣΒΑΚ εδώ.

Δίκτυα Ήπιας Κινητικότητας

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε συζήτηση και αξιολόγηση των πακέτων μέτρων από τους συμμετέχοντες σχετικά με την σκοπιμότητα, την εφικτότητα και προτεραιότητά τους. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με εποικοδομητικά σχόλια από τους παριστάμενους και υπήρξε σύμφωνη γνώμη για όλα τα πακέτα μέτρων που προτάθηκαν από τους αναδόχους.

Για περαιτέρω ενημέρωση και επικοινωνία

Μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω:
• της ιστοσελίδας του έργου: https://dad.sump.gr/
• του Facebook page: : https://www.facebook.com/dad.sump.gr
• των ενημερωτικών δελτίων που στέλνει η ομάδα έργου του ΣΒΑΚ (εφόσον εγγραφείτε σε αυτά διαμέσου της ιστοσελίδας)
Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με το ΣΒΑΚ μπορείτε να αποστείλετε email στο dad.sump.gr@gmail.com ή να καλέσετε στο τηλ 2107710979.
Υπεύθυνος Διαβούλευσης: Κοσμάς Αναγνωστόπουλος